roboty ziemne

rz2
  • Prace ziemne przy użyciu koparko-ładowarki i ładowarki kołowej Fadroma.
  • Transport materiałów sypkich (żwir, piasek, destrukt, czarnoziem oraz inne kruszywa).
  • Niwelacja oraz zagospodarowanie terenu.
  • Układanie kostki brukowej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach-Stacji
ul. Kolejowa 2, 17-300 Siemiatycze-Stacja

NIP: 544-154-16-96
Regon: 386489602

Numer KRS: 0000850990 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Nr konta: 41 8092 0001 0006 9919 2000 0010

 

Adres e-mail: 
puk@gminasiemiatycze.pl

Telefon:
515-226-339 – sekretariat
608-428-664 – drogownictwo

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30