O nas

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach-Stacji rozpoczęło swą działalność od 1 lipca 2020 roku. Organem zarządzającym w Przedsiębiorstwie jest Zarząd Spółki w składzie: Artur Borkułak – Prezes Zarządu.

Profil działalności Przedsiębiorstwa ściśle związany jest z zapotrzebowaniem Gminy Siemiatycze i jej mieszkańców. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi również dla indywidualnych zleceniobiorców, takie jak:

  • usługi koparko-ładowarką,
  • usługi transportowe,
  • usługi budowlane i remontowe,
  • układanie kostki brukowej,
  • prace rozbiórkowe,
  • usługi koszenia,
  • instalacje wodno-kanalizacyjne,
  • montaż szamba,
  • prace rozbiórkowe i wywożenie gruzu.
na2

Adres: ul. Kolejowa 2, 17-300 Siemiatycze-Stacja
Regon:
386489602
NIP:
544 154 16 96
Rachunek bankowy:
41 8092 0001 0006 9919 2000 0010

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach-Stacji
ul. Kolejowa 2, 17-300 Siemiatycze-Stacja

NIP: 544-154-16-96
Regon: 386489602

Numer KRS: 0000850990 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Nr konta: 41 8092 0001 0006 9919 2000 0010

 

Adres e-mail: 
puk@gminasiemiatycze.pl

Telefon:
515-226-339 – sekretariat
608 428 664 – drogownictwo

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30