Ogrodzenie w Krupicach…

Ukończone zostały prace nad zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupice. Cały plac został wyrównany i ogrodzony. Zerwano starą darninę, w miejsce której zasiano nową trawę. Odcinek ziemi między kostką a ogrodzeniem wysypano kamyczkami. Wszystko razem stworzyło przestrzeń bardziej funkcjonalną i miłą dla oka...