Czyszczenie pobocza w miejscowości Krasewice

Czyszczenie pobocza w miejscowości Krasewice

W miejscowości Krasewice wykonane zostały czyszczenia pobocza polegające min. na odkrzaczeniu i sprzątnięciu. Pobocze dosłownie zrównane zostało z drogą.