Umowa na budowę kompleksu kulturalno-sportowego w Czartajewie podp

Umowa na budowę kompleksu kulturalno-sportowego w Czartajewie podpisana

Dnia 17.05.2023 podpisaliśmy umowę opiewającą na kwotę blisko 6,5 mln zł na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno – sportowego w miejscowości Czartajew”. Konkretnie to: budowa dwóch boisk przy szkole podstawowej (trawiastego i ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych), bieżni, zaplecza szatniowo – sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw, zaś w miejscu obecnej świetlicy – nowy budynek, który będzie pełnił rolę świetlicy i w którym będzie mieściła się biblioteka gminna i GOK. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu – „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Gmina Siemiatycze otrzymała na ten cel dotację w wysokości prawie 5 mln zł.