A przy ul. Długiej w Czartajewie …

A przy ulicy Długiej w Czartajewie ...

... zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane, czas na kolejne.