Profilowanie w Tołwinie

Drogi w miejscowości Tołwin zostały wyprofilowane przez PUK Siemiatycze-Stacja.