Profilowanie w Kłopotach Patrach

Z wyprofilowanych i wyrównanych dróg gminnych mogą już korzystać mieszkańcy miejscowości Kłopoty Patry. Panorama niezmiennie piękna...