Koszenie poboczy w Skiwach

W miejscowości Skiwy Małe wykoszone zostały pobocza.